Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Czym jest WiOO?

Podwaliny pod filozofię wolnego oprogramowania położył Richard Stallman.

Wolność ...

(ang. free software)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie projektu GNU.

Otwartość ...

(ang. open source software)

Więcej o idei otwartego oprogramowania można przeczytać na stronach Open Source Initiative.

Wolne i Otwarte Oprogramowanie (WiOO)

(ang. Free and Open Source Software - FOSS)

To takie oprogramowanie, którego kod źródłowy jest dostępny, a zasady jego udostępniania zezwalają na nieograniczone wykorzystanie, kopiowanie i modyfikację, zgodnie z życzeniem użytkownika.

Otwartość oprogramowania to gwarancja jego wolności.

Model licencjonowania

Zalety WiOO

Wady WiOO

Za co możesz zapłacić korzystając z takich rozwiązań?

Opracowano na podstawie materiałów Mateusza Łoskota.

Wybrane programy GIS budowane na modelu WiOO

Popularyzacją idei wolnego oprogramowania w Polsce zajmują się m.in. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, a w obszarze geoinformatyki Polski Oddział Open Source Geospatial Foundation

Jeśli nie wiesz, który system wybrać dla siebie, sprawdź wyniki oceny zrealizowane w ramach projektu CASCADOSS.

Jeśli żaden z tych projektów nie spełnia Twoch oczekiwań przeglądnij jedną z najbardziej kompletnych list dostępnego oprogramowania GIS opartego na wolnej licencji.

3DEM to jeden z wielu programów umożliwiających atrakcyjną wizualizację wyników analiz przestrzennych.

A to przykład co można zrobić wykorzystując GRASSA jako silnik analiz przestrzennych w połączeniu i innymi technologiami, za które nie musisz płacić ani grosza.
ka-Map! projekt

Wolne oprogramowanie w administracji publicznej

Open Source Observatory and Repository